Shell编程

一.  for循环

 •  生成列表 {起始数..结束数}
 •  命令生成列表 `seq [起始数] [步进长度] 结束数 `

  for  l in {1..5};do

  for  l in `seq 5`;do

 

求1到100的累加和

1 #!/bin/bash
2 declare -i SUM=0
3 
4 for l in {1..100};do
5   SUM=$[$SUM+$i]
6 done
7 
8 echo "$SUM"

 

二. 数组

//数组变量定义

$ arr={1,2,3,4,5,6}

//默认获取第一个元素

$echo $arr

//通过下标访问,下面取的数组第二个元素,下标从0开始

$echo ${arr[1]}

//访问整个数组

$echo ${arr[@]} 或者 echo ${arr[*]}

//获取数组的长度

$echo {#arr[@]}

//切片方式获取一部分数组

$echo ${arr[@]:1:2}

 

冒泡排序的实现

 1 #!/bin/bash
 2 
 3 echo "please input a number list:"
 4 read -a arr
 5 
 6 for ((i=0;i<${#arr[@]};i++));
 7 do
 8  for ((j=${#arr[@]}-1;j>i;j--));
 9  do
10    if [[ ${arr[j]} -lt ${arr[j-1]} ]]
11    then
12     t=${arr[j]}
13     arr[j]=${arr[j-1]}
14     arr[j-1]=$t
15     fi
16  done
17 done
18 
19 echo "after sorting:"
20 echo ${arr[@]} 

  

 

相关文章: